صفحه نخست / مشتریان ویژه / فعالین گردشگری استان

فعالین گردشگری استان

جلسه امروز فعالین گردشگری استان با آقای دکتر محب خدایی معاونت گردشگری کل کشور در هتل هرمز برگزار گردید