صفحه نخست / مشتریان ویژه / حضور جناب آقای محمد علی بهمنی در مجتمع بادگیران

حضور جناب آقای محمد علی بهمنی در مجتمع بادگیران

دست نوشته ای از حضور جناب آقای محمد علی بهمنی غزل سرای نامی ایران به مناسبت نوروز ۱۳۹۶ در مجتمع بادگیران