صفحه نخست / مشتریان ویژه / حضور جناب آقای محمود مجیدی نسب در مجتمع بادگیران

حضور جناب آقای محمود مجیدی نسب در مجتمع بادگیران

دست نوشته ای از حضور جناب آقای محمود مجیدی نسب مدیر کل بودجه و تشکیلات سازمان تامین اجتماعی ایران در مجتمع بادگیران