صفحه نخست / مشتریان ویژه / حضور جناب آقای محمد باقر نوبخت در مجتمع بادگیران

حضور جناب آقای محمد باقر نوبخت در مجتمع بادگیران

دست نوشته ای از حضور جناب آقای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجتمع بادگیران