صفحه نخست / مشتریان ویژه / حضور جناب آقای علی طیب نیا در مجتمع بادگیران

حضور جناب آقای علی طیب نیا در مجتمع بادگیران

دست نوشته ای از حضور جناب آقای علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در مجتمع بادگیران