صفحه نخست / مشتریان ویژه / حضور جناب آقای رضا اسماعیلیان در مجتمع بادگیران

حضور جناب آقای رضا اسماعیلیان در مجتمع بادگیران

دست نوشته ای از جناب آقای رضا اسماعیلیان ناخدا یکم – فرمانده کنونی هوا دریا در مجتمع بادگیران