صفحه نخست / مشتریان ویژه / حضور جناب آقای جاسم جادری در مجتمع بادگیران

حضور جناب آقای جاسم جادری در مجتمع بادگیران

دست نوشته ای از حضور جناب آقای جاسم جادری استاندار استان هرمزگان در مجتمع بادگیران