صفحه نخست / جاذبه های سمبلیک بادگیران

جاذبه های سمبلیک بادگیران

طراحان ، کار آفرینان و معماران مجتمع بزرگ بادگیران ، در پروسه ساخت و ساز ، نه تنها به گسترش طبیعت سرسبز ، آب نما ها ، فواره ها و آبشارها پرداخته اند ، بلکه با الهام از سنت و مدرنیته ترکیبی بوجود آورده اند که در جای جای محوطه ، سازه های سمبلیکی ایجاد تا بازدید کنندگان خود را در فضائی بکر ، سنتی و متفاوت قرار دهند. * بادگیرها که دور تا دور مجتمع را فرا گرفته اند ، از سازه های کویری استان یزد الهام گرفته و مجتمع تحت تاثیر آن ، نامگذاری شده است.
بادگیر روش نوآورانه سنتی ایرانی است که با استفاده از برج های کوچک چهار گوش یا چند ضلعی منظم ، محل گرم فضای سرپوشیده را خنک می نمایند * از دیگر سازه های تماشائی ، چرخ های آسیاب آبی است که در بال راست مجتمع بچشم میخورد .
* آبشار صخره و سنگ در بال چپ مجتمع ، همراه با فواره های بلند صدای ترنم آب را در فضائی دلپذیر به نمایش می گذارد.
* فانوس دریائی و سطل وارونه در مرکز ثقل مجتمع نمادی از اقلیم بومی استان هرمزگان است ، که صدای خروش دریا و هدایت کشتی ها را بیاد می آورد.* آلاچیق جزیره نیز که گرداگرد آن را آب نما ها و فواره ها احاطه کرده ه اند ، برای اقامتی دلپذیر طراحی شده است .